Biz Kimiz

Ananda Marga İstanbul

Türkiye'de herkese Yoga yolu ile 35 yıldır hizmet vermekteyiz. O zamandan bu yana dünyanın birçok yerinden farklı zaman dilimlerinde birçok Yoga hocası değerli bilgilerini sevgi ve içtenlik ile gelip bizlerle paylaştılar.

Derneğimizin adı olan Ananda Marga Yoga, içsel mutluluğa götüren yol demektir. Burada tanıttığımız yoga metodu Tantra fikri üzerine oturmuştur ve herkes tarafından yapılabilir. Tantra yoga ve meditasyon tekniği ile sonsuz mutluluğa giden yolda bedenimizi, zihnimizi ve ruhumuzu geliştiririz.

Kişisel gelişim ve topluma hizmet Ananda marga ‘nın temel unsurlarıdır.

Tantra yoga sekiz koldan oluşan Astaunga Yoga sisteminin üstüne kurulu temel sezgisel bir bilimdir. Bu sistem herkeste var olan saklı enerjinin açığa çıkmasını sağlar. Biz bu enerjiye Kundalini Shakti diyoruz. Burada bu enerjiyi nasıl en dengeli, kontrollu açığa çıkarıp kullanacağımızı öğreniyoruz. Bütün bu çabanın meyvesi de; entegre, içi dışı bir, sevgi dolu, şartlanmalardan arınmış bir kişiliğe kavuşmak.

Farklı bilimsel tekniklerin uygulanması ile bireyde güçlü ve uzun süreli fiziksel sağlık, canlılık, artmış konsantrasyon, irade gücü ve kendine güven oluşur. Bunun yanı sıra birey derin bir iç huzur, duygusal denge ve pozitif bakış açısına sahip olur.

Böylece düzenli meditasyon yapan kişi, çekici bir kişilik, dışa yansıyan bir iç güzellik, ahlaki doğruluk, zeka keskinliği, ruhsal güzellikle, sevgiyle süslenir... Bu kişiler insanlığı sonsuz sevgi ve barışa taşıyacak yolda rehberlik edebiliriler...